Skip to content

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 07/20/2023

1. Inleiding

1.1 Welkom op immediateedgeapp.org (de “Website”). Je kunt ons bereiken op support@immediateedgeapp.org voor vragen.

1.2 Onze Website geeft inzicht in verschillende handelsplatformen (“Handelsplatformen”) die door derden worden aangeboden en gerelateerde diensten (de “Diensten”).

1.3 De hiernavolgende Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen uw (“U”, “Uw”, of “Gebruiker”) gebruik van onze Website en Diensten. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Door onze Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze Website en Diensten.

1.4 Ons Privacybeleid is een integraal onderdeel van deze Voorwaarden. Het accepteren van deze Voorwaarden houdt in dat u akkoord gaat met ons Privacybeleid.

2. In aanmerking komende gebruikers

2.1 U hebt toegang tot de Website en Diensten als u:

2.1.1 18 jaar of ouder zijn;

2.1.2 het wettelijke recht, de bevoegdheid en het vermogen hebben om deze Voorwaarden te accepteren en na te leven;

2.1.3 Het gebruik van onze Website en Diensten niet wettelijk verboden is onder uw lokale jurisdictie.

3. Toegangsbeperkingen

3.1 Bepaalde gebieden of gebruikers kunnen beperkte toegang hebben tot onze Website en Diensten indien wij dit nodig achten om redenen die verband houden met wet- en regelgeving of risicobeheer.

3.2 Voor gebruikers uit bepaalde landen kunnen aanvullende eisen of voorwaarden gelden. Als u zich in een van de Gebieden met Beperkte Toegang bevindt, zijn onze Website en Diensten mogelijk niet toegankelijk of geblokkeerd.

4. Verboden acties

4.1 Bij het gebruik van onze Website en Diensten dient u zich te onthouden van handelingen die:

4.1.1 Inbreuk maken op rechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten;

4.1.2 schadelijke, beledigende, lasterlijke, racistische of ongeschikte inhoud bevatten;

4.1.3 Schadelijke software of virussen bevatten;

4.1.4 Wetten overtreden;

4.1.5 Het gebruik van de Website of Diensten door andere Gebruikers hinderen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle inhoud op onze Website, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is ons eigendom of is eigendom van onze licentiegevers en wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten.

5.2 Gebruik van onze Website en Diensten verleent u geen rechten met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden.

6. Aansprakelijkheidsbeperking

6.1 De Website en Diensten worden aangeboden op een “as is” en “as available” basis. We geven geen garanties, expliciet of impliciet, over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de Website, Diensten of gerelateerde afbeeldingen op de Website.

6.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze Website of Diensten.

7. Diensten of inhoud van derden

7.1 Onze Services kunnen content of diensten bevatten die door derden worden geleverd. Wij controleren, onderschrijven en nemen geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud of diensten.

8. Links naar externe websites

8.1 Onze Website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden aangeboden voor uw gemak. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites of bronnen.

9. Wijzigingen aan deze voorwaarden

9.1 Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. We brengen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door de bijgewerkte Voorwaarden op deze pagina te plaatsen.

9.2 Het wordt aanbevolen om deze Voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. De wijzigingen in deze Voorwaarden worden van kracht zodra ze op deze pagina zijn gepubliceerd.

10. Beëindiging

10.1 Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze Website en Diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending van deze Voorwaarden.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie

11.1 Deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd en beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin ons bedrijf actief is, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

11.2 U stemt in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken binnen het rechtsgebied van ons bedrijf, voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of de Website of Diensten.

12. Contactgegevens

12.1 Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, kun je contact met ons opnemen via support@immediateedgeapp.org.

Upgrade uw handelsstrategie naar het maximale potentieel

Ontdek het volgende niveau van handelen in activa met Immediate Edge, een revolutionaire mix van kunstmatige intelligentie en big data die resulteert in ongeëvenaarde handelsvaardigheden. Rust jezelf uit om de markten met precisie en subtiliteit te beheersen.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X