Skip to content

Podmínky použití

Poslední aktualizace: 07/20/2023

1. Úvod

1.1 Vítejte na stránkách immediateedgeapp.org („Webové stránky“). V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na adrese support@immediateedgeapp.org.

1.2 Naše webové stránky poskytují přehled o různých obchodních platformách („obchodní platformy“) nabízených třetími stranami a souvisejících službách („služby“).

1.3 Následující smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) určují vaše (dále jen „vy“, „váš“ nebo „uživatel“) používání našich webových stránek a služeb. Pečlivě si prostudujte tyto podmínky. Přístupem na naše webové stránky a služby nebo jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto podmínek, nepoužívejte naše webové stránky a služby.

1.4 Naše zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto podmínek. Přijetí těchto Podmínek znamená, že souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

2. Oprávněnost uživatelů

2.1 Přístup k Webovým stránkám a službám je možný, pokud:

2.1.1 Jsou starší 18 let;

2.1.2 mít zákonné právo, oprávnění a schopnost přijmout a dodržovat tyto podmínky;

2.1.3 Nemáte právní zákaz používat naše webové stránky a služby podle místní jurisdikce.

3. Omezení přístupu

3.1 Určité oblasti nebo uživatelé mohou mít omezený přístup k našim webovým stránkám a službám, pokud to považujeme za nezbytné z důvodů souvisejících s právními předpisy nebo řízením rizik.

3.2 Na uživatele z určitých zemí se mohou vztahovat další požadavky nebo podmínky. Pokud se nacházíte na některém z území s omezeným přístupem, naše webové stránky a služby nemusí být přístupné nebo mohou být zablokovány.

4. Zakázané akce

4.1 Při používání našich webových stránek a služeb se zdržte činností, které:

4.1.1 Porušovat jakákoli práva, včetně práv duševního vlastnictví, práv na ochranu soukromí nebo jiných práv;

4.1.2 Obsahovat škodlivý, urážlivý, hanlivý, rasistický nebo nevhodný obsah;

4.1.3 Obsahují škodlivý software nebo viry;

4.1.4 Porušovat zákony;

4.1.5 Zasahovat do používání Webových stránek nebo Služeb jinými Uživateli.

5. Práva duševního vlastnictví

5.1 Veškerý obsah našich webových stránek, jako je text, grafika, loga a software, je naším majetkem nebo majetkem našich poskytovatelů licence a je chráněn zákony o duševním vlastnictví.

5.2 Používání našich webových stránek a služeb vám neposkytuje žádná práva týkající se našich práv duševního vlastnictví nebo práv třetích stran.

6. Omezení odpovědnosti

6.1 Webové stránky a služby jsou nabízeny „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“. Neposkytujeme žádné záruky, výslovné ani implicitní, ohledně přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti webových stránek, služeb nebo související grafiky uvedené na webových stránkách.

6.2 Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, mimo jiné včetně nepřímých nebo následných ztrát nebo škod, které vznikly v důsledku používání našich webových stránek nebo služeb nebo v souvislosti s nimi.

7. Služby nebo obsah třetích stran

7.1 Naše služby mohou zahrnovat obsah nebo služby poskytované třetími stranami. Takový obsah ani služby nekontrolujeme, neschvalujeme ani za ně nepřebíráme odpovědnost.

8. Odkazy na externí webové stránky

8.1 Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy nabízíme pro vaše pohodlí. Nad obsahem těchto webových stránek nebo zdrojů nemáme žádnou kontrolu a neneseme za něj žádnou odpovědnost.

9. Změny těchto podmínek

9.1 Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli změnit. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním aktualizovaných podmínek na této stránce.

9.2 Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tyto podmínky a zjišťovali jejich případné změny. Změny těchto podmínek nabývají účinnosti jejich zveřejněním na této stránce.

10. Ukončení

10.1 Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit váš přístup k našim Webovým stránkám a službám, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně porušení těchto Podmínek.

11. Rozhodné právo a soudní příslušnost

11.1 Tyto podmínky se vykládají a řídí zákony jurisdikce, ve které naše společnost působí, bez ohledu na kolizní ustanovení.

11.2 Souhlasíte s výlučnou příslušností soudů v rámci jurisdikce naší společnosti pro řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto Podmínek nebo Webových stránek či Služeb.

12. Kontaktní informace

12.1 Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, obraťte se na nás na adrese support@immediateedgeapp.org.

Vylepšete svou obchodní strategii na nejvyšší možnou úroveň

Objevte novou úroveň obchodování s aktivy s nástrojem Immediate Edge, který představuje revoluční kombinaci umělé inteligence a velkých dat a přináší bezkonkurenční obchodní dovednosti. Připravte se na ovládnutí trhů s přesností a jemností.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X